PART 1

במערכה הראשונה שפותחת את IM21 תוכלו לחזות בפעם הראשונה במפגש מוזיקלי ראשון מסוגו שמחבר בין העוצמות של המוזיקה של אינפקטד מאשרום לבין תזמורת כלי מיתר ונשיפה קלאסיים. וכשמדובר בשילוב בין העולם האלקטרוני לבין העולם הקלאסי אינפקטד מאשרום הזמינו השנה למערכה לא אחר מאשר שלומי שבן והפסנתר, צפו לבלתי צפוי !

שלומי שבן

תזמורת כלי מיתר ונשיפה

טונה

טונה

תזמורת כלי מיתר ונשיפה

שלומי שבן